Katalizator pa ima nalogo zmanjševanja emisije izpušnih plinov

Kakovostna in cenovno dostopna obnova katalizatorja

Katalizator je pomemben del izpušnega sistema prav vsakega vozila. Njegova vloga postaja vse pomembnejša, predvsem zaradi vse bolj strogih direkcij o dovoljenih vrednostih izpušnih plinov. Delovanje tovrstne naprave je treba temeljiteje preverjati na vsakoletnem tehničnem pregledu.

Ko katalizator ne deluje več brezhibno, so vrednosti nedovoljenih emisij v izpušnih plinih prevelike. V takšnem primeru je dobro premisliti o nakupu novega katalizatorja. Ena od rešitev je tudi obnova.

Continue reading “Kakovostna in cenovno dostopna obnova katalizatorja”